Поетапне переміщення хворого в ліжку

1.Оцініть здатність пацієнта до участі в процедурі, а саме: його рухливість, м'язову силу, адекватну реакцію на слова.

2. Підніміть ліжко на максимально можливу, зручну для ро-боти з пацієнтом висоту.

3. Приберіть з ліжка подушки та інші предмети, які заважа­ють переміщенню пацієнта.

4. За необхідності зверніться за допомогою до своїх колег.

5. Поясніть пацієнту суть процедури для того, щоб заспокоїти ЙОГО і залучити до взаємодопомоги.

6. Надайте ліжку горизонтального положення, зафіксуйте ко-іеса ліжка. Таким чином забезпечується легкий доступ до лащен­ім і можливість його переміщення без додаткових зусиль.

7. Після переміщення пацієнта опустіть ліжко, підніміть по­ручні для забезпечення безпеки пацієнта.


8. Перевірте правильність положення тіла Поетапне переміщення хворого в ліжку пацієнта. Підкладіть подушку. За необхідності підніміть головний кінець ліжка.

9. Після процедури вимийте руки.

Переміщення безпорадного хворого в ліжку (бере участь одна медична сестра)

Послідовність дій

1. Надягніть гумові рукавички.

2. Поверніть пацієнта на спину, перевірте правильність поло­ження його тіла.

3. Опустіть узголів'я постелі в горизонтальне положення.

4. Подушку покладіть біля узголів'я, щоб пацієнт не вдарився головою об спинку ліжка.

5. Станьте обличчям до ножного кінця постелі під кутом 45°.

6. Розставте ноги, відставте ногу, яка знаходиться ближче до узголів'я, трохи назад (передньо-заднє положення ніг).

7. Зігніть ноги в колінах і стегнах, щоб руки знаходились на рівні ніг пацієнта.

8. Перемістіть центр тяжкості Поетапне переміщення хворого в ліжку на відставлену назад ногу і пе­
ремістіть ноги пацієнта по діагоналі до узголів'я ліжка. Процеду­
ра починається з переміщення ніг, бо вони легші від інших час­
тин тіла і їх зручніше переміщати. Коли медична сестра стоїть об­
личчям до ліжка, її тіло приймає рівновагу. Перенесення центру
тяжкості на відставлену ногу зменшує затрати сил при перемі­
щенні пацієнта. Згинання колін стимулює роботу м'язів стегон,
а не спини.

9. Перемістіться вздовж стегон пацієнта.

10. Зігніть ноги в стегнах і колінах, а руки помістіть на рівні
тулуба пацієнта.

11. Перемістіть стегна пацієнта по діагоналі до узголів'я.

12. Перемістіться вздовж тулуба пацієнта паралельно до верх­ньої Поетапне переміщення хворого в ліжку частини його тіла.

13. Підсуньте руку, розміщену ближче до узголів'я, під плече пацієнта, знизу обхопіть нею його плече.

14. Другу руку підсуньте під верхню частину спини.

15. Перемістіть тулуб, плече, голову і шию пацієнта в напрям­ку до узголів'я.

16. Перейдіть на інший бік ліжка і повторіть процедуру.

17. Зніміть гумові рукавички, продезінфікуйте їх. Вимийте і висушіть руки.


Підтримування пацієнта під час піднімання (виконують дві особи)


documentapfbcvh.html
documentapfbkfp.html
documentapfbrpx.html
documentapfbzaf.html
documentapfcgkn.html
Документ Поетапне переміщення хворого в ліжку